Bir Sayfa Seçin

Personal Information (Kişisel Bilgiler)

Name, Surname (Adı Soyadı):
Nationality (Uyruğu):
Passport Number (Pasaport No):
Date of Birth (Doğum Tarihi):
Gender (Cinsiyeti):
Correspondence Address (Yazışma Adresi)
Permanent Address (Daimi Adresi)
Tel (Telefon):
Mobile Tel (Cep Telefonu):
E-Mail (E-Posta):

Educational Background (Eğitim Bilgileri)

Name of High School (Mezun Olduğunuz Lise):
Country and City (Ülke ve Şehir):
Graduation G.P.A. (Lise Not Ortalamanız):
Graduation Date (Lise Mezuniyet Tarihi):
University (Üniversite):

Test Information (Sınav Bilgileri)

Name of the Test or Certificate (Sınavın Adı):
Type and Score (Puan Türü, Sınav Sonucu):
Date (Sınav Tarihi):

Language Proficiency (Dil Yeterliliği)

Native Language (Ana Dili):
English Proficiency Exam Type and Score (İngilizce Yeterlilik Sınavı, Türü ve Puanı):
Turkish Proficiency Exam Type and Score (Türkçe Yeterlilik Sınavı, Türü ve Puanı):

List of Programs You Can Apply (Başvurulabileceğiniz Programlar)

Faculty of Economic and Administrative Sciences/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Faculty of Engineering/ Mühendislik Fakültesi
Vocational School (*)/ Meslek Yüksek Okulu(*)
* Tüm MYO programların dili %100 Türkçe’dir (All VHS programs are %100 Turkish language)
Başvuru için Türkçe TÖMER Belgesi gerekmektedir (Turkish TOMER Certificate is required for application)

Documents Required for Application (Başvuru İçin Gerekli Belgeler)

Accepted formats (Kabul edilen formatlar): jpg, png, bmp, tif, pdf

Max File Size (En fazla dosya boyutu): (Dosya başına 1MB) 1MB per file
High school diploma/Lise Diploması (in English or Turkish translation/İngilizce veya Türkçe çevirisi):
Transcript/Transkript(in English or Turkish translation/İngilizce veya Türkçe çevirisi):
Copy of the first page of applicant's passport/Başvuran kişinin pasaportunun ilk sayfasının kopyası:
Result of English or Turkish language proficiency/İngilizce veya Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi(if applicable/Uygunsa):
Any other document that you declare you have /Bunlar dışında sunmak istediğiniz evrak(e.g, SAT, TOEFL, IELTS ,GRE,GMAT):

Note: I certify that all the information provided in this form is correct and complete to the best of my knowledge. I understand that withholding information requested in this application or providing false information will make me ineligible for admission to or subject to dismissal from OSTİM Technical University.

Not: Bu formdaki tüm bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Başvuru formunda istenilen bilgilerin eksik veya yanlış olması halinde OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından hakkımda yapılacak olan işlemleri kabul ediyorum.

Applications without required documents will be rejected. (İstenilen belgeleri göndermediğimde başvurumun dikkate alınmayacağını biliyorum.)