Bir Sayfa Seçin

ostimtech

Kongreye bizzat gelip katılacak her katılımcının kayıt formunu doldurması gerekmektedir.
Bir katılımcı en fazla dört adet bildiri ile kongreye katılabilir. Farklı bir deyişle; bir katılımcı en fazla dört bildiride yazar olarak yer alabilir.
Ad
Soyad
Unvan/Görev
Kurum
E-posta Adresi
GSM Numarası
Yazışma Adresi
Katılım Şekli Yazar (Bildirili)Dinleyici (Bildirisiz)
Bildirimi Başlığı

Bildiri Kategorisi/Konusu

(Gerek duyulduğunda CTRL tuşu yardımıyla en çok üç kategori seçilebilir.)

Bildirimi Özet Dosyası

(Yazım kurallarına uygun hazırlanan bildiri özeti dosyasının boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.)